Action Plan (page 2)

May 19, 2016

Picture3

Advertisements

Action Plan (page 1)

May 19, 2016

Picture2

May 19, 2016

Ritratti li juru l-aħħar laqgħha mill-Kumitat EkoSkola għal din is-sena skolastika 2015-2016.

F’din il-laqgħa saret evalwazzjoni ta’ x’sar u x’ma sarx mill-pjan ta’ azzjoni għal dawn is-sentejn 2015-2017.

 

Picture1

WasteServ talks about recyling

May 12, 2016

Picture1

HSBC Water Programme – Catch the Drop Campaign

May 12, 2016

HSBC – Catch the Drop Campaign

April 30, 2016

Launch of the Ghajnsielem Primary School Outreach Project – supported by the HSBC Water Programme – Catch the Drop Campaign

To commemorate the installation of push taps.

 

Picture1

 

 

Parents Involvement Day

April 21, 2016

Waqt il-‘Parents Involvement Day’, ta’ nhar it-Tlieta 19 t’April 2016, it-tfal tal-iskola tagħna tellgħu programm sabiħ fuq il-palk.  F’dan il-programm, it-tfal ta’ EkoSkola tkellmu dwar x’qed isir fl-iskola tagħna għal ambjent sahan u nadif.  Dan sar biex il-ġenituri u l-familjari jkunu infurmati u involuti.

Picture2

Green MT Talk – how to use the grey plastic bag

April 14, 2016

11

Programm fuq Radjo Lauretana

April 9, 2016

Il-kumitat ta’ EkoSkola kellu l-opportunita’ li jsemma leħnu fuq ir-radju tal-komunita’ t’Għajnsielem.  Il-kumitat tkellem dwar ix-xogħol siewi li qed isir għal ambjent aħjar.

 

20160316_085955

 

Special Assembly

April 9, 2016

Il-Kumitat ta’ Ekoskola ħadu sehem fi ‘special assembly’ fejn tkellmu b’mod partikolari dwar l-Eko Code’.

 

Picture1

Proġett biċ-ċeramika

February 26, 2016

Biċ-ċeramika mkissra li ġbarna, ser issir ‘mural’ għall-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif tal-iskola tagħna.  Ms. Mary Portelli, ‘mosaic artist’, bdiet tagħti lezzjonijiet li permezz tagħhom qed jipparteċipaw f’dan il-proġett, it-tfal kollha tal-iskola tagħna. Dan qed isir fuq inizjattiva ta’ Ekoskola u bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali t’Għajnsielem.

 

Picture3

HSBC Water Programme: Catch the Drop Campaign

February 23, 2016

Presentation by The Living Waters Mission Team for  Year 3, 4, 5 and 6.

The Living Waters Mission Team has been doing water harvesting projects in Ethiopia since 2000.  Over the last 15 years the group has funded different projects and over the last 4 years focused more on the provision of clean water to communities.  The presentation will discuss: Lack of hygiene and potable water and Water borne illnesses.  Solutions: Water harvesting in different topography; Well, Pumps and infrastructure.  Results: Significant reduction in diseases.

 

Picture1

Reaching out to our community

February 23, 2016

Brochures and information about the Catch the Drop Campaign, by HSBC were given out.  Ceramics and spirals were collected to be reused.  Our aim as Ekoskola was to make awareness about water conservation and waste management.

Picture2

February 22, 2016

 

Picture1

Proġett tal-E twinning

February 16, 2016

Bħala parti mill-proġett tal-e twinning mal-iskola tan-Nadur, għax-xahar ta’ Frar, il-Kinder 1 u 2 tal-iskola tagħna, kellhom it-tema marbuta mal-Karnival.  Flimkien qasmu l-idejat tagħhom.  Għamlu l- maskri, danza, kantaw l-innu tal-karnival u wkoll sajru l-‘gingerbread men’ fil-‘kitchen labs’.  Qagħdna ħafna attenti li ma jkunx hemm ħela ta’ ikel.

 

Picture1

 

 

 

 

 

 

continuation of the Action Plan 2015-2017

February 16, 2016

Picture2

Ekoskola Action Plan 2015-2017

February 16, 2016

Picture1

HSBC Catch the Drop Campaign – Minions Show

January 15, 2016

Picture2

HSBC Catch the Drop Campaign – Minions Show

January 15, 2016

Picture1

 

 

Cribs made from recycled material

December 14, 2015

Picture1

Il-Kumitat ta’ Ekoskola 2015-2017

December 7, 2015

Picture1

Il-Minuti tat-tieni laqgħa

December 2, 2015

Picture1

HSBC Catch the Drop Campaign

November 30, 2015

Picture1

Waste management sessions by Wasteserv Ltd.

November 19, 2015

Picture4

Waste management sessions by Wasteserv Ltd.

November 19, 2015

Picture3

Waste management sessions by Wasteserv Ltd.

November 19, 2015

2

Il-Minuti tal-ewwel laqgħa

November 19, 2015

Picture2

A copy of the rewiew (2015-2017)

November 19, 2015

IMG_20151118_111053

Minuti

March 3, 2015

Picture3

Minuti

March 3, 2015

Picture2

Minuti

March 3, 2015

Picture1

Attivitajiet dwar Ekoskola

February 20, 2015

Year 3 - Għajnsielem Primary School

F’waħda mil-lezzjonijiet tal-Istudju Soċjali, aħna, it-tfal tal-klassi tat-tielet sena tkellimna dwar il-flora u fawna li nsibu fil-kampanja Maltija. Fil-bidu tal-lezzjoni, smajna għanja ħelwa dwar il-ġnien tagħna (https://www.youtube.com/watch?v=5RLbp1gpvgg). Wara tkellimna dwar xi annimali u fjuri li nsibu fil-kampanja. Rajna ritratti ta’ xi pjanti u annimali u poġġejnihom fil-kolonna t-tajba (flora jew fawna). Fl-għeluq tal-lezzjoni, ħdimna eżerċizzju relatat mas-suġġett.
Kirsty Grima, tifla mill-klassi tat-tielet sena, għamlet qanfud b’materjal irriċiklat. Dan għamlitu bħala parti mil-lezzjoni fuq flora u fawna.

DSCF3172DSCF3173DSCF3174DSCF3176DSCF3177DSCF3178DSCF3179DSCF3180DSCF3181DSCF3182

View original post

Ekoskola

February 18, 2015

Waqt il-lezzjoni tax-xjenza, il-klassi tat-tieni sena tkellmu fuq il-pjanti.  Bdejna nitkellmu fuq żrieragħ differenti.  Imbagħad rajna l-partijiet tal-pjanta: x’ngħidulhom u x’użu għandhom għall-pjanta.  Rajna ukoll  x’għandhom bżonn il-pjanti biex jikbru.  Biex nipprattikaw dak li tgħallimna, kull tifel u tifla ħawwel l-ful.  Biex nużaw materjal riċiklat, qsamna fliexken tal-ilma użati, għamilna l-ħamrija u ħawwilna l-ful.  Biex inżejnuh, waħħalna tapp tal-fliexken bħala imnieħer u għajnejn minn karti użati.  Għamilna 2 mill-ful ġot-tajjar biex naraw x’differenzi ikun hemm.

20141205_092423              20141205_094716

20141211_103527                  20141211_103609

20141222_092506                       20150202_081927  20150202_082019                       20150206_115405 20150206_115417

Ekoskola – Year 5 – Creating a Poster

January 28, 2015

You can’t miss it! It’s everywhere… all over our planet. It makes people, other animals and plants sick or even kills them. It’s even making the climate change. It’s Pollution! All Year 5 children created a poster with the title ‘Auntie Pollution’ (Antipollution). The kids’ desire is to make all people and children visiting our school aware that we humans are the cause of such pollution and we have to try to stop it now before it’s too late!

Click here to watch more photos

Class poster

Iċ-Ċiklu tal-Ilma

January 5, 2015

Il-klassi tar-Raba’ Sena għamlu lezzjoni dwar iċ-Ċiklu tal-Ilma:  minn fejn u kif jiġi l-ilma li nixorbu u nżommu nodfa permezz tiegħu.  Saret diskussjoni dwar l-użu prinċipali li nagħmlu mill-ilma:  xorb, ħasil u  tisqija.  Wara saret diskussjoni ukoll dwar ideat dwar kif nistgħu nibżgħu għall-ilma.  Dan sar bl-għajnuna tal-lezzjoni (preżentazzjonijiet u vidjows) minn fuq it-tablet.

Water cycle (2)

Water cycle (3)

Water cycle (7)

Water cycle (8)